ټولنه اوکلتور

رسم و رواج های ناپسند در مراسم غم و شادی

هستند يک سلسله عنعنات ناپسند که از ګذشته های دور به ميراث مانده و سبب ورشکستګی اقتصاد جامعه و خانواده ها می ګردد و به نحوی بالای ما تحميل ميشود، تحت عنوان هوس و آرمان ، علاوه از اينکه چنين رسم و رواج ها هيچګونه هوس و آرمانی را برجا و برآورده نمی سازد ، بلکه آرمان و آرزوهای واقعی انسانی را برهم زده و مايه ندامت و آه و تأثر نيز ميګردد.
آری چنين رسم و رواج ها در مراسم شادی و غم از ساليان متمادی در جامعه ما دامن پهن کرده ،علاوه از اينکه مايه شکست اقتصادی در خانواده ها ميشود، د راکثر اوقات باعث بروز تنش و جدايی ميان فاميل ها نيز ګرديده است. در حالي که همه ميدانيم حکم دين مقدس اسلام در مراسم خوشی ،يعنی در عروسی و دادن و ګرفتن دختری از يک خانواده به خانواده ديګر حق مهر آن و تمام حقوق حقه زوجين چيست ؟ و يا هم در مراسم غم يعنی در مراسم تکفين و تدفين و خير و خيرات آن ديد ګاه و احکام دين روشن است ، اما فراتر از آنچه که بايد کرد تا مراسم به اساس هدايت و رهنمود علماء به جا ګردد..
بدبختانه تحت تأثير رسم و رواج های ناپسند به عنوان هوس و آرمان و هم چشمی های بيجا ، خود بالای خود فشار های اقتصادی را بار نموده و سبب ورشکستګی اقتصاد در خانواده ها مي شويم .
رسم و رواج های تحت عنوان عيدی ، براتی ، نوروزی ، …. در زمان نامزادی اخذ طويانه به نام شير بها ، ولور وغيره.
اسراف در مراسم عروسی ها و ګرفتن هوتل های مجلل ، خريداری طلا و سيم و زر، همچنين در مراسم غم تدفين و تکفين و خير و خيرات ها که پول آن قرض ګرفته و يا به فروش مال خانواده تهيه ګردد،در حاليکه دين مقدس اسلام در زمينه و ضاحت روش داده است ،اما مردم ما تحت عنوان رسم و رواج و سيالی و شريکی عقب نماندن از ديګران موارد فوق به نحوی باعث ګسستن روابط اجتماعی خانواده ها ګرديده و حتا بعضاً تنش در ميان خانواده ها ايجاد نموده است .
به منظور زدودن رواجهای ناپسند، افراد اهل بينش ، بزرګان خانواده ها و اقوام و همچنان ملا امامان مساجد ميتوانند برای مردم وضاحت دهند تا ګليم رواجهای ناپسند از
جامعه ما چيده شود و خانواده ها در روشنی قرار ګيرند و به اقتصاد همديګر ضرر نرسانند .در کل بايد جامعه يی داشته باشيم عاری از پلشتی ها ،تا نابرابری های اجتماعی و تنش ها در خانواده هابه نحوی ايجاد ننمايد. به اميد رفاه و آسايش مردم و جامعه ما .

استوار

Related Articles

ځواب دلته پرېږدئ

ستاسو برېښناليک به نه خپريږي. غوښتى ځایونه په نښه شوي *