کالمونه

 • سپېنې خبرې

  محمد حقمل که سپينې خبرې وکړم او سپينه يې ووايم، د استعماري نړۍ اوزموږ د حکومت دمخالفينو له ټولګډونه حکومت…

  نور یی ولوله
 • سپينې خبرې

  محمد حقمل زه همېشه سپينې خبرې کوم او همدا سپينې خبرې په ځينو ځايونوکې ددې لامل شوي، چې زما د…

  نور یی ولوله
 • سپینې خبرې

  محمد حقمل که رښتیا سپینې خبرې وکړم او سپینه یې ووایم افغانان دا څلورلسیزې کېږي چې بې ګناه او ناحق…

  نور یی ولوله
 • سپينې خبرې

  محمد حقمل که سپينه يې ووايم او سپينې خبرې وکړم، هېڅوک له آسمانه نه دي رانازل شوي. انسان له نسيان…

  نور یی ولوله
 • سپينې خبرې

  محمد حقمل سپينې خبرې زموږ په ټولنه کې د ارزښت وړدي او د سپينو خبرو ويونکو اشخاصو ته د قدر…

  نور یی ولوله
 • سپینې خبرې

  محمد حقمل که چېرته موږ د مؤمن له صفاتو څخه دایو صفت په ژوند کې عملي کړو، په خپل ژوند…

  نور یی ولوله
 • سپینې خبرې

  محمد حقمل زما سپینې خبرې خوښېږي، ستاسې هم سپینې خبرې خوښېږي،درې لسیزې وړاندې کله چې افغان مجاهدین له روسانو سره…

  نور یی ولوله
 • سپينې خبرې

  محمد حقمل زموږ په ټولنه کې هغو اشخاصو ته چې خبرې کوي او له واقعيت څخه پرده پورته کوي خلک…

  نور یی ولوله
 • سپینې خبرې

  محمد “حقمل” زه تل سپینې خبرې کوم او سپینې خبرې مې خوښېږی. نوروته هم د سپینو خبرو سپارښتنه کوم. الحمدلله…

  نور یی ولوله
 • سپينې خبرې

  محمد حقمل که موږ سپينې خبرې وکړو او پر واقعيتونو د پردې غوړولو هڅه ونه کړو، نو کورنيو او بهرنيو…

  نور یی ولوله